Ostatní interiér

 

Firma má dlouholeté zkušenosti s výrobou akustických panelů.

   - přednáškové sály

   - nahrávací studia

   - kina

   - divadla